COVID-19 Mitteilung >>
Anmelden
5
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
  • Konto & Käufe
  • Download & Installation
  • Produkte
CyberLink Support-Center / FAQ – Produkte / Wie viele Editionen von CyberLink PowerDVD 18 sind verfügbar?
Wie viele Editionen von CyberLink PowerDVD 18 sind verfügbar?
Angewendet auf: PowerDVD 18.0

Fünf Editionen von CyberLink PowerDVD 18 sind verfügbar. Sie können die detaillierte Vergleichstabelle unten für CyberLink PowerDVD anzeigen:

 

Wichtigste Funktionen
PowerDVD 18
Live
Ultra
Pro
Standard
BD Express von MediaSuite 16

Freistellen & Füllen-Videostreckfunktion für die Videowiedergabe auf Ultrawide-Bildschirm verfügbarNEU

V V V V V

Immer im Vordergrund-Wiedergabefenster und MiniansichtNEU

V V V V V

Videos, Fotos und Audio an Fire TV™ übertragenNEU

V V - - V

YouTube Live-Video, YouTube-UntertitelwiedergabeNEU

V V V - V

HDR 10 Video, TrueTheater HDR Verbessert

V V - - -
Unterstützung von Ultra HD Blu-ray-Disc/Format

Ultra HD Blu-ray-Disc

V V - - -
Unterstützung von Blu-ray-Disc/Format

Blu-ray-Disc (BD Movie/BD-R/BD-RE 2.1/BD Profile 1.1)

V V V - V

BD Live (BD Profile 2.0)

V V V - V

AVCHD

V V V - V

AVCREC

V V V - V

Blu-ray-3D-Disc

V V - - V

Wiedergabe von Blu-ray-Film-ISO-Datei

V V - - V

TrueTheater 3D auf Blu-ray (2D- nach 3D-Konvertierung)

V V - - V
DVD-Unterstützung

DVD-Film (DVD, DVD-VR, DVD+VR)

V V V V V

3D-DVD-Film (Seite-an-Seite, Über/Unter)

V V - - V

CPRM-geschützte Disc

V V V V V

Wiedergabe von DVD-Film-ISO-Datei

V V - - V

TrueTheater® 3D auf DVD (2D- nach 3D-Konvertierung)

V V - - V
TV-Modus

TV-Modus-Unterstützung

V V - - V
VR-Modus

VR-Modusunterstützung (Oculus Rift, HTC Vive)

V V - - -
Medienübertragung

Video, Foto, Audio an ChromeCast™ übertragen

V V - - V

Video, Foto, Audio an Apple TV® übertragen

V V - - V

Video, Foto, Audio an Roku® übertragen

V V - - V
Videoformatunterstützung

Äquirektanguläres 360°-Video und 3D-360°-Äquirektangulär-gepackt-Video

V V - - -

MPEG HEVC (H.265)

V V - - V

MPEG-4 AVC (H.264)

V V V V V

3D-Videos (MK3D/Seite-an-Seite/Über und unter/2D nach 3D, MVC)

V V - - V

XAVC-S-Unterstützung für 4K/HD-Filme

V V V V V

Unterstützung für MKV, FLV, MOV, 3GPP und mehr

V V V V V

Angepasste Untertitel/mehrere Untertitel

V V V V V
Audioformatunterstützung

Dolby Digital

V V V V V

Dolby Digital Plus

7.1 K 7.1 K 5.1 K 5.1 K 5.1 K

Dolby TrueHD

7.1 K 7.1 K 5.1 K - 5.1 K

DTS 96/24

V V V V V

DTS-HD

V V V - V

DSD-Audio

V V V - V

AAC-Decodierung (5.1 Kanal)

V V V V V

Verlustfreies HD-Audio – APE/FLAC/ALAC

V V V V V
Audiofunktionen

Audio-Equalizer

V V V V V

Exklusiver WASAPI-Modus

V V V V V

Audioextrahierung von Video

V V - - -

Batchaudioextrahierung aus mehreren Dateien

V V - - -

Audio-CD-Ripping

V V V V V

Batch-Musik-Tagbearbeitung

V V V V V

Dolby Pro Logic IIx

V V - - -

Dolby Virtual Speaker

V V - - -

Dolby Headphone

V V - - -

Dolby Digital EX

V V - - -
TrueTheater®-Technologie

TrueTheater 3D für Blu-ray-Filme/HD-Videos/-Fotos

V V - - V

TrueTheater HD

V V V V V

TrueTheater Color

V V V V V

TrueTheater Lighting

V V V V V

TrueTheater Sound

V V V V V

TrueTheater (Motion, Stretch, Stabilizer, Denoise, Surround)

V V V V V
Funktionen für soziale Medien

YouTube-3D-Wiedergabe von TrueTheater 3D

V V - - V

Videos zu YouTube, Vimeo hochladen

V V V - V

3D-Video zu YouTube hochladen

V V - - V

YouTube-Video für Offline-Wiedergabe anheften

V V V - V

Video von Vimeo durchsuchen und wiedergeben

V V V - V

Videos vor dem Hochladen zu sozialen Netzwerken konvertieren

V V V - V
Mobile Apps

PowerDVD Remote für Android- und iOS-Geräte

V V V V V
CyberLink Clouddienste

Medien mit CyberLink Cloud hochladen, herunterladen und synchronisieren

V V - - V

Medien vor dem Hochladen zu CyberLink Cloud konvertieren

V V - - V

Video-Streaming von Cloud

V V - - V

CyberLink Cloudspeicher

30 GB 30 GB / 1 Jahr - - -
Heimmedienunterstützung – DLNA-Funktionen

Medienbibliothek mit Heimnetzwerkgeräten teilen (DLNA DMS)

V V - - -

Medien von Heimnetzwerkgeräten streamen (DMP/DMR)

V V - - -

Medien auf Servern durchsuchen (DMC)

V V - - -

Inhalt mit DTCP-IP-Schutz streamen

V V - - -
Personalisierung

Anpassbare PowerDVD-Hintergrundbilder

V V V V V

Videoszenenauswahl

V V V V V

Anpassbare Abkürzungstasten und Mausradverhalten

V V V V V

Automatische Wiedergabefortsetzung am letzten Anzeigepunkt

V V V V V

Medienfeldregisterkarten ausblenden

V V V V V
Medienbibliothek, Benutzeroberflächenverbesserung und Playerfunktionen

Musik, Fotos und Videos importieren

V V V V V

3D-Fotos und -Videos importieren

V V - - V

Fotodiashows (JPG, BMP, PNG, TIFF, RAW)

V V V V V

3D-Fotodiashow (*.MPO, *.JPS)

V V - - V

Sofortminiaturansicht für das Anzeigen von Fotos

V V V V V

Medienbibliothek für Filme

V V V V V

Medienbibliothek für TV-Sendungen

V V V V V
War diese Information hilfreich?
Nein
Ja